Lời bài hát: Chúng Ta Của Hiện Tại sơn tùng m-tp ambition